משפט

לפשוט רגל – ולהצליח לשמור על הבית

נכסיו של אדם שהכריז על פשיטת רגל מחולקים בין הנושים שלהם הוא חייב כספים, וכוללים גם את הבית בו הוא מתגורר. אך האם ייתכן שאדם השרוי בחובות ייאלץ להישאר ללא קורת גג ולצאת לרחוב?

כאשר בית המשפט מכריז על אדם כעל פושט רגל בעקבות חובות שאין באפשרותו לשלם, הוא ממנה נאמן, שמחלק את נכסיו של החייב בין הנושים השונים להם הוא חייב כסף, כדי להחזיר לפחות חלק מחובותיו.

מבין נכסיו של פושט הרגל, נכס מרכזי בעל שווי גבוה הוא בדרך כלל הבית בו הוא מתגורר. אך במצב בו אדם שרוי בחובות גדולים שאינו מצליח להחזיר, אין ספק שהמחשבה על סיטואציה בה הוא ומשפחתו נאלצים לעזוב את ביתם ונשארים ללא קורת גג, היא קשה מאוד.

לכן, חשוב לדעת כי החוק ובתי המשפט בישראל מתייחסים לביתו של החייב באופן שונה משאר הנכסים שברשותו, ובמקרים מסוימים – בהחלט ניתן להמשיך ולהתגורר בבית למרות הליך פשיטת הרגל.


כשאין אפשרות אחרת: פושט הרגל יוכר כדייר מוגן

עו

עו"ד איתי בר

"הליך פשיטת רגל אמור אמנם להחזיר לנושים את חובותיהם עד כמה שהדבר מתאפשר בהתאם לשווי נכסיו של החייב, אך באותו הזמן נועד גם להגן על זכויותיו ככל שניתן, לשפר את מצבו ולהשיבו לחיים נורמטיביים – דבר שוודאי לא ניתן לעשות ללא קורת גג", מספר עו"ד איתי בר ממשרד עו"ד איתי בר,  המתמחה בליווי חייבים בהליך פשיטת ובהוצאה לפועל .

בחוק הישראלי ובפסקי הדין שדנו בנושא יש התייחסות נרחבת לעניין בית המגורים בכל הקשור לפשיטת רגל ולחלוקת הנכסים בין הנושים. החוק להגנת הדייר, פקודת פשיטת הרגל ופסיקת בית המשפט העליון בנושא מבטאים את הצורך לשמור על כבודו וזכויותיו של פושט הרגל. בפסקי הדין שעסקו בכך הודגש כי היחס לבית בו מתגורר החייב עם משפחתו אינו דומה ליחס כלפי נכסים כלכליים אחר, מכיוון שהבית הוא מבצרו של האדם ומסמל במידה רבה את כבודו.

לכן, במצבים מסוימים בהם החייב לא קיבל הסדר חלופי הוגן ומכובד – הוא יהיה מוכר כדייר מוגן שלא ניתן לפנות מביתו. הגנה זו היא על פי חוק, ולכן משמעותית מאוד.

האם ניתן למכור את הדירה כדי לחלק את הכסף בין הנושים?

במקרה בו פושט הרגל מוכר כדייר מוגן, המנהל המיוחד מטעם בית המשפט יוכל למכור את הדירה רק כאשר החייב ומשפחתו עדיין גרים בה, כך שמי שירכוש את הדירה לא יוכל לפנותם והם יהיו דייריו. כלומר, הדירה נמכרת מראש כדירה תפוסה – שיקול שמוריד את ערכה באופן משמעותי, והופך לא מעט פעמים את מכירת הדירה לבלתי כדאית. בכל מקרה, גם אם מכירה כזו מתבצעת בפועל כאשר החייב מוכר כדייר מוגן, כדי להשיב כספים לנושיו, היא תחייב את בעל הדירה לאפשר לפושט הרגל להמשיך ולהתגורר בבית מגוריו.

משרד עו"ד איתי בר מתמחה בתחומי פשיטת רגל והוצאה לפועל, מספק שירותי יעוץ משפטי וייצוג חייבים ונושים במסגרת הליכים אלה, עד לקבלת התוצאה האידיאלית האפשרית.

 

כתבות נוספות