Savings כדאי לדעת

עדיין לא בדקתם אם אתם משלמים פעמיים על אותו ביטוח?

מחקר חדש שיצא בשבוע שעבר מגלה כי תופעת הביטוחים הכפולים גדולה מששיערנו, ונובעת ממניעים לא רציונליים. מדוע התופעה לא מצטמצמת ואיך מגיעים לביטוחים נחוצים וזולים?
 34% מהמבוטחים בביטוחי בריאות משלמים פעמיים על פוליסות שנרכשו מחברות ביטוח פרטיות, ואחוז גבוה מכך משלם פעמיים על ביטוח שמכוסה כבר על ידי קופות החולים – כך עולה ממחקר חדש שפרסמה באמצע חודש יוני הממונה על התחרות. המחקר מחדד את שכיחות התופעה של ביטוחים כפולים ובודק לעומק את הסיבות להם.

על פי המחקר, ההוצאה החודשית הממוצעת על ביטוחים רפואיים עומדת על 400 שקל, או כ-4,800 שקל לשנה. כלומר, המחקר מעלה שביטוחי הבריאות הפכו לנפוצים מאוד וביטוחים כפולים הם בזבוז כספים יקר עבור הצרכן הישראלי.

כמאבק בשכיחות התופעה, המדינה הפעילה יוזמות רגולטוריות שונות, אך עד כה הן לא הצליחו לצמצם אותה. התוצאה העגומה היא שהמדינה הפקירה עשרות אלפי ישראלים לחסדיהן של חברות הביטוח, להן כמובן, אין כל אינטרס להגן עלינו כצרכנים. המשמעות היא פשוטה – האחריות לוודא שאנחנו לא מבזבזים כסף מוטלת על כתפינו בלבד.  

תיק הביטוחים יהיו זול ויעיל יותר

כיום ניתן לבדוק בקלות האם גם אתם משלמים פעמיים (או יותר) על אותו הביטוח. במידה וזה אכן המצב, מוציאים את הפוליסות הרלוונטיות ובודקים איזו מהפוליסות הכפולות היא המשתלמת יותר ואיזו כדאי לבטל, מבלי לפגוע בהיקף הכיסוי. לאחר מכן מוודאים שהמטרייה הביטוחית למשפחה מלאה ושלמה, ואם לא משלימים את הכיסויים החסרים. לאחר תהליך זה וביטול התשלומים הכפולים, תיק הביטוחים של המשפחה צפוי להיות זול ויעיל יותר.

על מנת לבצע בדיקה פשוטה לזיהוי ביטוחים כפולים ללא עלות - בחרו את התשובה המתאימה:

אין שום הגיון בהחזקת ביטוח כפול

רשות התחרות בדקה את שיעור הביטוחים הכפולים בסוגים שונים של ביטוחי בריאות. היא מצאה שיעור גבוה יחסית של כפילות בכיסויים לניתוחים ולייעוצים רפואיים, שנובע מחפיפה בין ביטוח בריאות פרטי לביטוח בריאות בקופת החולים.

צרכנים רבים לא מבינים שבביטוחים אלו מקבלים רק החזר על הוצאות. לכן, גם אם למבוטח יש שני ביטוחים, ניתן לנצל ולקבל את הכסף רק מאחד מהם ואין כל הגיון לשלם פעמיים.

בתחום המחלות הקשות והתאונות האישיות ניתן אמנם לתבוע את שתי חברות הביטוח ולנצל את הביטוח הכפול, אך מהמחקר עולה כי הרוב הגורף של המבוטחים תבעו רק חברה אחת, וויתרו על האפשרות לנצל את הפוליסה השנייה שהם משלמים עבורה. לדעת רשות התחרות, "נתונים אלה מהווים אינדיקציה לכך שבמקרים רבים תשלום על שני הביטוחים במקביל אינו נובע מבחירה רציונאלית של הלקוח".

במקביל, חשוב לדעת כי התשלום הכפול על אותו הביטוח לא מבטיח כיסוי של 100%. ולכן, מי שיש ברשותו שני ביטוחים או יותר על אותו תחום, יכול לבטל אותו בביטחון מלא ולוודא שהביטוח שנותר, אכן כולל כיסוי ביטוחי המתאים לצרכים האישיים שלו.

פוחדים לבטל את הביטוח הטוב יותר

עוד נתון שעולה מהמחקר של רשות התחרות, הוא שמשך ההחזקה הממוצע בביטוח יתר עמד על תקופה של כשלוש שנים. כלומר, בממוצע מבוטח משלם שלוש שנים פרמיות, לפני שהוא עולה על כך שהכסף למעשה נזרק לפח.

כאמור, למרות שכיחות התופעה, שתופסת כותרות רבות בעיתונות הכלכלית, יוזמות רגולטוריות שונות שהפעילה המדינה, לא מובילות לצמצומה. הסיבה לכך היא שעל אף שניתן לדעת בקלות האם קיים אנחנו משלמים פעמיים על אותו הביטוח, ההחלטה איזה מהביטוחים כדאי להשאיר ואיזה לבטל דורשת סיוע של איש מקצוע שמתמצא בפוליסות השונות. החשש של המבוטחים הוא שהם יבטלו דווקא את הביטוח הכדאי והמשתלם יותר.